Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Superficiální zásada
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Do českého soukromého práva se od 1. 1. 2014 po více než šedesáti letech vrátila superficiální zásada. Zásada, že povrch ustupuje půdě (lat. superficies solo cedit) byla známá již starým Římanům. Pokud by superficiální zásada platila vždy a bezvýhradně, omezila by se tato práce na prosté konstatování, že vše, co vzešlo na pozemku, je jeho součástí. Nebylo by třeba nic dalšího dodávat. Superficiální zásada ovšem v českém právu neplatila vždy a, tak jako kdysi, neplatí zcela bez výhrad ani nyní. Tato práce si proto klade za cíl seznámit její čtenáře s tím, kde, kdy a proč se v právních dějinách superficiální zásada vyskytla, kde, kdy a proč se objevila v českém soukromém právu, kde, kdy a proč byla z českého soukromého práva vypuštěna. Přijetí superficiální zásady zpět do našeho soukromého práva má své faktické důsledky ve vnímání pojmů věci v právním smyslu, součásti a příslušenství věci, nemovité věci, pozemku a stavby. Právě stavbě je věnováno nejvíce prostoru, neboť vyvolává nejvíce nejasností. Všechny tyto pojmy je nutno přesně vymezit a správně pochopit.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.