Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Superficiální zásada
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Do českého soukromého práva se od 1. 1. 2014 po více než šedesáti letech vrátila superficiální zásada. Zásada, že povrch ustupuje půdě (lat. superficies solo cedit) byla známá již starým Římanům. Pokud by superficiální zásada platila vždy a bezvýhradně, omezila by se tato práce na prosté konstatování, že vše, co vzešlo na pozemku, je jeho součástí. Nebylo by třeba nic dalšího dodávat. Superficiální zásada ovšem v českém právu neplatila vždy a, tak jako kdysi, neplatí zcela bez výhrad ani nyní. Tato práce si proto klade za cíl seznámit její čtenáře s tím, kde, kdy a proč se v právních dějinách superficiální zásada vyskytla, kde, kdy a proč se objevila v českém soukromém právu, kde, kdy a proč byla z českého soukromého práva vypuštěna. Přijetí superficiální zásady zpět do našeho soukromého práva má své faktické důsledky ve vnímání pojmů věci v právním smyslu, součásti a příslušenství věci, nemovité věci, pozemku a stavby. Právě stavbě je věnováno nejvíce prostoru, neboť vyvolává nejvíce nejasností. Všechny tyto pojmy je nutno přesně vymezit a správně pochopit.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.