Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
SJM - zákonný a smluvní režim
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
S manželstvím je nerozlučně spojen i majetkový aspekt v podobě společného jmění manželů. Cílem práce má být přehledně a systematicky shrnout problematiku zákonného i smluveného režimu manželského majetkového práva. Práce se v úvodní části zabývá nejdříve zákonným manželským majetkovým režimem, kde definuje základní pojmy rozebírané problematiky a důraz klade především na jednotlivé součásti společného jmění. Větší pozornost je dále zaměřena na problematiku obvyklého vybavení rodinné domácnosti, jež bylo následkem rekodifikace vyjmuto ze společného jmění manželů, čímž došlo ke vzniku nového smluveného režimu manželského majetkového práva, a to režimu oddělených jmění. Kromě zákonného manželského majetkového režimu umožňuje zákon manželům si upravit majetkové poměry odlišně, smlouvou o modifikaci společného jmění. Právní úprava smluveného manželského majetkového režimu představuje hlavní část této práce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.