Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: SJM - zákonný a smluvní režim
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: S manželstvím je nerozlučně spojen i majetkový aspekt v podobě společného jmění manželů. Cílem práce má být přehledně a systematicky shrnout problematiku zákonného i smluveného režimu manželského majetkového práva. Práce se v úvodní části zabývá nejdříve zákonným manželským majetkovým režimem, kde definuje základní pojmy rozebírané problematiky a důraz klade především na jednotlivé součásti společného jmění. Větší pozornost je dále zaměřena na problematiku obvyklého vybavení rodinné domácnosti, jež bylo následkem rekodifikace vyjmuto ze společného jmění manželů, čímž došlo ke vzniku nového smluveného režimu manželského majetkového práva, a to režimu oddělených jmění. Kromě zákonného manželského majetkového režimu umožňuje zákon manželům si upravit majetkové poměry odlišně, smlouvou o modifikaci společného jmění. Právní úprava smluveného manželského majetkového režimu představuje hlavní část této práce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.