Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Prodej zboží v obchodě
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: S prodejem zboží v obchodě se za svůj život setkáváme téměř každodenně. Běžný člověk si ani neuvědomí, že v případě nákupu potravin v supermarketu uzavírá spotřebitelskou kupní smlouvu. Více si tuto skutečnost uvědomíme u nákupů zboží, které neslouží okamžité spotřebě, je dražší a očekáváme u něj i delší životnost.Tato práce se bude především podrobně zabývat účinnou právní úpravou prodeje zboží v obchodě. V práci budou vymezeny jednotlivé strany spotřebitelské kupní smlouvy, tedy spotřebitele a podnikatele. Podstatná část práce se také bude věnovat odpovědností prodávajícího za vady věci a právy spotřebitele z vadného plnění. Je vhodné poukázat na nejzřetelnější změny oproti právní úpravě prodeje zboží v obchodě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Je rovněž možno v základních rysech analyzovat novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která zavádí možnost mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.