Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prodej zboží v obchodě
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: S prodejem zboží v obchodě se za svůj život setkáváme téměř každodenně. Běžný člověk si ani neuvědomí, že v případě nákupu potravin v supermarketu uzavírá spotřebitelskou kupní smlouvu. Více si tuto skutečnost uvědomíme u nákupů zboží, které neslouží okamžité spotřebě, je dražší a očekáváme u něj i delší životnost.Tato práce se bude především podrobně zabývat účinnou právní úpravou prodeje zboží v obchodě. V práci budou vymezeny jednotlivé strany spotřebitelské kupní smlouvy, tedy spotřebitele a podnikatele. Podstatná část práce se také bude věnovat odpovědností prodávajícího za vady věci a právy spotřebitele z vadného plnění. Je vhodné poukázat na nejzřetelnější změny oproti právní úpravě prodeje zboží v obchodě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Je rovněž možno v základních rysech analyzovat novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která zavádí možnost mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.