Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Prodej zboží v obchodě
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
S prodejem zboží v obchodě se za svůj život setkáváme téměř každodenně. Běžný člověk si ani neuvědomí, že v případě nákupu potravin v supermarketu uzavírá spotřebitelskou kupní smlouvu. Více si tuto skutečnost uvědomíme u nákupů zboží, které neslouží okamžité spotřebě, je dražší a očekáváme u něj i delší životnost.Tato práce se bude především podrobně zabývat účinnou právní úpravou prodeje zboží v obchodě. V práci budou vymezeny jednotlivé strany spotřebitelské kupní smlouvy, tedy spotřebitele a podnikatele. Podstatná část práce se také bude věnovat odpovědností prodávajícího za vady věci a právy spotřebitele z vadného plnění. Je vhodné poukázat na nejzřetelnější změny oproti právní úpravě prodeje zboží v obchodě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Je rovněž možno v základních rysech analyzovat novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která zavádí možnost mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.