Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prodej zboží v obchodě
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: S prodejem zboží v obchodě se za svůj život setkáváme téměř každodenně. Běžný člověk si ani neuvědomí, že v případě nákupu potravin v supermarketu uzavírá spotřebitelskou kupní smlouvu. Více si tuto skutečnost uvědomíme u nákupů zboží, které neslouží okamžité spotřebě, je dražší a očekáváme u něj i delší životnost.Tato práce se bude především podrobně zabývat účinnou právní úpravou prodeje zboží v obchodě. V práci budou vymezeny jednotlivé strany spotřebitelské kupní smlouvy, tedy spotřebitele a podnikatele. Podstatná část práce se také bude věnovat odpovědností prodávajícího za vady věci a právy spotřebitele z vadného plnění. Je vhodné poukázat na nejzřetelnější změny oproti právní úpravě prodeje zboží v obchodě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Je rovněž možno v základních rysech analyzovat novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která zavádí možnost mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských smluv.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.