Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dobré mravy a veřejný pořádek
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary:
Daná práce má pojednávat o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku se zaměřením na jejich úlohu plnit funkci limitů omezujících autonomii vůle. Přestože obě zásady představují neurčité právní pojmy, práce usiluje o analýzu možností jejich uplatnění. Cílem práce je přiblížit obsah těchto principů a poukázat na jejich význam pro posouzení platnosti právního jednání, popřípadě konkretizovat další následky právního jednání, které by těmto zásadám odporovalo. Na danou problematiku je nahlíženo především z pohledu českého právního řádu.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.