Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Smluvní odpovědnost - obsah a omezení (limitace)
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá problematikou smluvní odpovědnosti a možnostmi jejího platného omezení. Autor by nejprve měl nastínit, jaký je smysl a motivace smluvních stran k dobrovolnému omezování jejich vlastních odpovědnostních práv. Posléze je třeba se věnovat jak teoretickým východiskům občanskoprávní odpovědnosti vůbec, tak i v režimu současného občanského zákoníku. Pozornost specifická má býti věnována smluvní odpovědnosti, jejím předpokladům a specifikům oproti odpovědnosti mimosmluvní. Dále je smluvní odpovědnost podrobně analyzována co do rozsahu, obsahu, překryvu s odpovědností deliktní a smluvní odpovědnosti vůči třetí osobě. Nejvíce pozornosti pak věnuje pravidlům, která zužují volnost stran v limitaci smluvní odpovědnosti. Ta je omezována jak vysoce abstraktními normami, tak i normami konkrétními, jejichž výkladu a aplikačnímu rozsahu při omezování smluvní odpovědnosti, se práce podrobněji věnuje.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.