Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Smluvní odpovědnost - obsah a omezení (limitace)
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou smluvní odpovědnosti a možnostmi jejího platného omezení. Autor by nejprve měl nastínit, jaký je smysl a motivace smluvních stran k dobrovolnému omezování jejich vlastních odpovědnostních práv. Posléze je třeba se věnovat jak teoretickým východiskům občanskoprávní odpovědnosti vůbec, tak i v režimu současného občanského zákoníku. Pozornost specifická má býti věnována smluvní odpovědnosti, jejím předpokladům a specifikům oproti odpovědnosti mimosmluvní. Dále je smluvní odpovědnost podrobně analyzována co do rozsahu, obsahu, překryvu s odpovědností deliktní a smluvní odpovědnosti vůči třetí osobě. Nejvíce pozornosti pak věnuje pravidlům, která zužují volnost stran v limitaci smluvní odpovědnosti. Ta je omezována jak vysoce abstraktními normami, tak i normami konkrétními, jejichž výkladu a aplikačnímu rozsahu při omezování smluvní odpovědnosti, se práce podrobněji věnuje.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.