Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vyživovací povinnost mezi manželi
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce na dané téma lze rozdělit do několika částí, kdy kupř. první část usiluje o základní charakteristiku institutů výživného a vyživovací povinnosti, popisuje jeho účel, smysl, systematiku a funkci v právním řádu. Druhá část je pak věnována jednotlivým druhům vyživovacích povinností z pohledu OZ 2012 a zákona o registrovaném partnerství, rozsahem je nejobsáhlejší, představuje vlastní analýzu právní úpravy vyživovací povinnosti s relevantními exkurzy do OZ 1964. Zvlášť je pak třeba se zabývat problematikou neplnění výživného, jakož i otázkou exekucí, soudního řízení a vymáhání výživného.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.