Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vyživovací povinnost mezi manželi
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Práce na dané téma lze rozdělit do několika částí, kdy kupř. první část usiluje o základní charakteristiku institutů výživného a vyživovací povinnosti, popisuje jeho účel, smysl, systematiku a funkci v právním řádu. Druhá část je pak věnována jednotlivým druhům vyživovacích povinností z pohledu OZ 2012 a zákona o registrovaném partnerství, rozsahem je nejobsáhlejší, představuje vlastní analýzu právní úpravy vyživovací povinnosti s relevantními exkurzy do OZ 1964. Zvlášť je pak třeba se zabývat problematikou neplnění výživného, jakož i otázkou exekucí, soudního řízení a vymáhání výživného.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.