Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Slabší strana v soukromém právu
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou slabší strany, a to nejen otázky povahy „slabosti“ (relativní, absolutní, materiální a formální), charakteristiky jednotlivých soukromoprávních subjektů, ekonomické síly, stavu potřebnosti a dalších kritérií, jak jsou vymezeny v ustanoveních OZ (a dále dovozovány naukou), ale věnuje se i celkovému významu nově koncipovaných institutů podnikatele/spotřebitele a profesionála/neprofesionála. Účinky ustanovení §433 o slabší straně a zneužití hospodářského postavení se promítají do dalších oblastí soukromého (omezeně i veřejného) práva a je třeba zkoumat i jejich eventuální interferenci s dalšími instituty výslovně v OZ 2012 upravenými. Pozornost je možno věnovat také ochraně slabší strany v evropských projektech.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.