Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Nájem prostoru sloužícího podnikání
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to nejen otázky povahy tohoto smluvního podtypu a jeho vztahu k obecným úpravám nájmu, ale i problematice kriteriálního rozlišování nájmu a pachtu, k problematickým aspektům vymezení pojmu prostor sloužících k podnikání, k požadavku formy právního jednání, k aplikovatelnosti ochranných ustanovení OZ 2012 bránících tzv. šněrovacím úmluvám, otázce určitosti nájemní smlouvy, stanovení výše nájemného, k výhodám shell-and-core nájmů a řadě dalších.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.