Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nájem prostoru sloužícího podnikání
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to nejen otázky povahy tohoto smluvního podtypu a jeho vztahu k obecným úpravám nájmu, ale i problematice kriteriálního rozlišování nájmu a pachtu, k problematickým aspektům vymezení pojmu prostor sloužících k podnikání, k požadavku formy právního jednání, k aplikovatelnosti ochranných ustanovení OZ 2012 bránících tzv. šněrovacím úmluvám, otázce určitosti nájemní smlouvy, stanovení výše nájemného, k výhodám shell-and-core nájmů a řadě dalších.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.