Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nájem prostoru sloužícího podnikání
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Tato práce se dotýká hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících s novou právní úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání, a to nejen otázky povahy tohoto smluvního podtypu a jeho vztahu k obecným úpravám nájmu, ale i problematice kriteriálního rozlišování nájmu a pachtu, k problematickým aspektům vymezení pojmu prostor sloužících k podnikání, k požadavku formy právního jednání, k aplikovatelnosti ochranných ustanovení OZ 2012 bránících tzv. šněrovacím úmluvám, otázce určitosti nájemní smlouvy, stanovení výše nájemného, k výhodám shell-and-core nájmů a řadě dalších.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.