Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Digitální krypto měny jako nástroj finančního investování
Stav tématu: schváleno (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Abstrakt: Cílem magisterské práce je zmapovat krypto měnový trh, definovat podstatu tohoto finančního nástroje, jeho právní postavení v ČR, vyhodnotit rizika použití digitálních měn jako finančního investičního nástroje pro právnické a fyzické osoby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.