Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Statistická analýza hospodářských ukazatelů
Stav tématu: schváleno (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Taussik
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Zdeněk Taussik

K tématu nejsou zadaná žádná omezení