Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikované použiti dynamických algoritmu šifrováni
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Abstrakt: Aplikované použití dynamických algoritmů šifrování (podrobnosti ještě doplním)


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.