Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Evoluce peněz (od barteru k bitcoinu)
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
První peníze se objevily vice než 4 000 let. Barterová směna dokonce ještě dříve. Přechod od barterové směny po digitální peníze byl ovlivněn ekonomickým a hospodářským rozvojem zemí. Historický vývoj peněz procházel změnami po tisíciletí. Tato práce obsahuje popis historického vývoje peněz a vysvětlení jeho kontextu se zaměřením na vznik a vývoj v České Republice, včetně vývoje české koruny po vstupu do Evropské Unie, výhody a nevýhody zavedení jednotné společné měny a odhad dalšího vývoje. Cílem práce je analýza vlivu zavedení eura na danou ekonomiku státu a také analýza možného budoucího vývoje digitálního typu peněz.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Business Administration
B-EM-MAE Business administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.