Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Webové stránky z hlediska útoků na ně
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Webové stránky často obsahují řadu chyb, které je možno využít k útoků,. Cílem práce bude nejdříve nastudovat možné slabiny a poté ověřit jejich existenci u některých stránek.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.