Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Zpracovat základní charakteristiku vybraného oboru podnikání a vyhodnotit tržní potenciál s využitím nástrojů marketingové analýzy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení