Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Zpracovat základní charakteristiku vybraného oboru podnikání a vyhodnotit tržní potenciál s využitím nástrojů marketingové analýzy.

There are no limitations of the topic