Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Zpracovat základní charakteristiku vybraného oboru podnikání a vyhodnotit tržní potenciál s využitím nástrojů marketingové analýzy.

There are no limitations of the topic