Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Aplikace vybraných nástrojů marketingové analýzy ve vybraném oboru podnikání
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracovat základní charakteristiku vybraného oboru podnikání a vyhodnotit tržní potenciál s využitím nástrojů marketingové analýzy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia