Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Summary:
Využití finanční analýzy a vybraných ukazatelů při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu a vypracování návrhů na možná opatření vedoucí k udržení či zlepšení stavu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business Administration
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business Administration
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.