Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu
State of topic: approved (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Summary: Využití finanční analýzy a vybraných ukazatelů při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu a vypracování návrhů na možná opatření vedoucí k udržení či zlepšení stavu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.