Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá konkurs jako ústřední pojem insolvenčního práva, jeho historický vývoj, zákonné podmínky konkursu a jeho průběh průběh.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.