Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
4
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Na základě provedené analýzy trhu a tržního prostředí proveďte výzkum vnitřních a vnějších podmínek konkurenčních výhod. Zpracujte návrh kritických změn pro praktické dosažení konkurenční výhody.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení