Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Na základě provedené analýzy trhu a tržního prostředí proveďte výzkum vnitřních a vnějších podmínek konkurenčních výhod. Zpracujte návrh kritických změn pro praktické dosažení konkurenční výhody.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení