Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Na základě provedené analýzy trhu a tržního prostředí proveďte výzkum vnitřních a vnějších podmínek konkurenčních výhod. Zpracujte návrh kritických změn pro praktické dosažení konkurenční výhody.

There are no limitations of the topic