Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Výzkum zdrojů konkurenčních výhod ve vybraném oboru podnikání
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Na základě provedené analýzy trhu a tržního prostředí proveďte výzkum vnitřních a vnějších podmínek konkurenčních výhod. Zpracujte návrh kritických změn pro praktické dosažení konkurenční výhody.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia