Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Prezentovat schopnost praktické aplikace vybraných marketingových v podmínkách vybraného trhu a vybrané skupiny zákazníků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia