Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Prezentovat schopnost praktické aplikace vybraných marketingových v podmínkách vybraného trhu a vybrané skupiny zákazníků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia