Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Segmentace zákazníků ve vybraném oboru podnikání
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
3
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary:
Prezentovat schopnost praktické aplikace vybraných marketingových v podmínkách vybraného trhu a vybrané skupiny zákazníků.

There are no limitations of the topic