Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Jednotlivé fáze zadání veřejné zakázky
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat průběh a postupy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zpracovat systematický přehled jednotlivých fází zadávání zakázek financovaných z veřejných rozpočtů. Práce se okrajově dotkne též obchodních podmínek používaných v procesu zadávání a kontroly zadavatelů. S ohledem na profesní zaměření autorky se práce bude věnovat především problematice veřejných zakázek ve stavebnictví. Autorka se také pokusí uplatnit v této práci praktické znalosti ze zadávacího procesu a porovnat některé základní instituty stanovené zákonem s požadavky zadavatelů v praxi. Výstupem této práce by měl být přehled jednotlivých kroků zadávacího procesu a také doporučení pro uchazeče o veřejné zakázky s důrazem na konfliktní či skrytě diskriminační kritéria zadání.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-PS Právní specializaceB-PS-PVP Právo v podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.