Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Jednotlivé fáze zadání veřejné zakázky
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat průběh a postupy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zpracovat systematický přehled jednotlivých fází zadávání zakázek financovaných z veřejných rozpočtů. Práce se okrajově dotkne též obchodních podmínek používaných v procesu zadávání a kontroly zadavatelů. S ohledem na profesní zaměření autorky se práce bude věnovat především problematice veřejných zakázek ve stavebnictví. Autorka se také pokusí uplatnit v této práci praktické znalosti ze zadávacího procesu a porovnat některé základní instituty stanovené zákonem s požadavky zadavatelů v praxi. Výstupem této práce by měl být přehled jednotlivých kroků zadávacího procesu a také doporučení pro uchazeče o veřejné zakázky s důrazem na konfliktní či skrytě diskriminační kritéria zadání.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-PS Legal specializationB-PS-PVP Law In Business

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.