Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Jednotlivé fáze zadání veřejné zakázky
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat průběh a postupy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zpracovat systematický přehled jednotlivých fází zadávání zakázek financovaných z veřejných rozpočtů. Práce se okrajově dotkne též obchodních podmínek používaných v procesu zadávání a kontroly zadavatelů. S ohledem na profesní zaměření autorky se práce bude věnovat především problematice veřejných zakázek ve stavebnictví. Autorka se také pokusí uplatnit v této práci praktické znalosti ze zadávacího procesu a porovnat některé základní instituty stanovené zákonem s požadavky zadavatelů v praxi. Výstupem této práce by měl být přehled jednotlivých kroků zadávacího procesu a také doporučení pro uchazeče o veřejné zakázky s důrazem na konfliktní či skrytě diskriminační kritéria zadání.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-PS Právní specializace
B-PS-PVP Právo v podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.