Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt:
Zpracujte podklady pro sestavení návrhu marketingového plánu v návaznosti na procesy obchodního plánování na vstupní a výstupní straně firmy. Navrhněte kritické cesty naplnění marketingového plánu ve vybraném segmentu trhu nebo oboru podnikání.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení