Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:3
Proposed by:
Summary: Zpracujte podklady pro sestavení návrhu marketingového plánu v návaznosti na procesy obchodního plánování na vstupní a výstupní straně firmy. Navrhněte kritické cesty naplnění marketingového plánu ve vybraném segmentu trhu nebo oboru podnikání.

There are no limitations of the topic