Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Marketingový plán a jeho význam ve strategickém rozhodování ve vybraném oboru podnikání
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracujte podklady pro sestavení návrhu marketingového plánu v návaznosti na procesy obchodního plánování na vstupní a výstupní straně firmy. Navrhněte kritické cesty naplnění marketingového plánu ve vybraném segmentu trhu nebo oboru podnikání.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia