Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou nové právní úpravy veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zaměřena na komparaci hlavních změn v této oblasti od 1.10.2016 s předchozí právní úpravou. Hlavním cílem práce je nastínit možné interpretační problémy, které mohou vznikat v důsledku nové právní úpravy a navrhnout jejich možné řešení a správné postupy. Stěžejními metodami jsou analýza, deskripce a komparace.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.