Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Diplomová práce se zabývá analýzou nové právní úpravy veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zaměřena na komparaci hlavních změn v této oblasti od 1.10.2016 s předchozí právní úpravou. Hlavním cílem práce je nastínit možné interpretační problémy, které mohou vznikat v důsledku nové právní úpravy a navrhnout jejich možné řešení a správné postupy. Stěžejními metodami jsou analýza, deskripce a komparace.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.