Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou nové právní úpravy veřejných zakázek po přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zaměřena na komparaci hlavních změn v této oblasti od 1.10.2016 s předchozí právní úpravou. Hlavním cílem práce je nastínit možné interpretační problémy, které mohou vznikat v důsledku nové právní úpravy a navrhnout jejich možné řešení a správné postupy. Stěžejními metodami jsou analýza, deskripce a komparace.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.