Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracujte návrh modelu pro zobrazení tržní pozice ve vybraném oboru podnikání případně na vybraném výrobku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení