Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Zpracujte návrh modelu pro zobrazení tržní pozice ve vybraném oboru podnikání případně na vybraném výrobku.

There are no limitations of the topic