Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Marketingový výzkum tržní pozice výrobku (služby) ve vybraném teritoriu jako nástroj strategického rozhodování podnikatele.
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracujte návrh modelu pro zobrazení tržní pozice ve vybraném oboru podnikání případně na vybraném výrobku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia