Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Strategie překonávání interkulturních bariér při obchodování
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Summary: Obchodování v mezinárodním styku může být komplikované různými interkulturními odlišnostmi. Znalost těchto odlišností i strategií jejich překonávání je důležitou kompetencí kvalitního obchodníka.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business AdministrationB-EM-API Applied informatics
B-EM Business AdministrationB-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.