Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Příčiny stresu a jeho zvládání u malých/rodinných podnikatelů
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Summary: Fenomén stresu je v poslední době velmi aktuální, a to i v oblasti malého/rodinného podnikání. Tato kategorie podnikatelů musí plnit většinu podnikatelských rolí, což vyvolává vělké množství a intenzitu podnětů, které na podnikatele působí a s kterými se musí vyrovnat.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business AdministrationB-EM-API Applied informatics
B-EM Business AdministrationB-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.