Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt: Marketingová komunikace je stále více důežitou součástí aktivit firmy či instituce. Moderní nástroje marketingové komunikace dokáží prosadit produkt na trh, absence marketingové komunikace naopak může způsobit neúspěch u sebedokonalejšího produktu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.