Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vypracování nebo optimalizace marketingové komunikace produktu/firmy
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt: Marketingová komunikace je stále více důežitou součástí aktivit firmy či instituce. Moderní nástroje marketingové komunikace dokáží prosadit produkt na trh, absence marketingové komunikace naopak může způsobit neúspěch u sebedokonalejšího produktu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.