Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt: Stres je přirozenou součástí podnkatelské a manažerské práce. Existue celá řada mechanismu jeho zvládání i s přesahem do soukromého života. Práce by měla ukázat, jak jsou tyto mechanismy individuálně využívány.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.