Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Zvládání stresu v podnikatelské/manažerské práci
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt:
Stres je přirozenou součástí podnkatelské a manažerské práce. Existue celá řada mechanismu jeho zvládání i s přesahem do soukromého života. Práce by měla ukázat, jak jsou tyto mechanismy individuálně využívány.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.