Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Překonávání bariér komunikace v řízení firmy/instituce
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Summary: Komunikace je jedna z nejdůležitějších součástí fungování firmy/instituce. Zároveň je komunikace (interní a externí)často barierotvorná, což může potenciál firmy/instituce znehodnocovat.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.