Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Interkulturní bariéry ve smíšených firmách
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:3
Proposed by:
Summary:
Interkulturní bariéry ve společnostech, kde pracující zaměstnanci různých kultur může představovat poměrně značný problém. Existuje řada konceptů, které se snaží tento problém řešit.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business Administration
B-EM-API Applied informatics
B-EM Business Administration
B-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business Administration
B-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business Administration
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.