Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikační audit firmy a návrh optimalizace interní/externí komunikace
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt: Firemní komunikace a její kvalita je důležitým předpokladem úspěchu firmy. Komunikační audit provádí revizi kvality firemní komunikace a formuluje návrhy na optimalizaci.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.